Brinite o sebi, mi ćemo o vama

PRIJAVA NA VESTI

Aktuelni saveti i ponude

Savet

Kad sunce i lekovi nisu prijatelji

Ukoliko koristite neke od lekova, važno je da imate na umu da visoke temperature mogu nepovoljno uticati na njihovu efikasnost. Ovo važi za lekove na recept, kao i za one bez recepta, kao što su neki lekovi protiv bolova, ali i preparati za primenu na koži – čak i kad su na biljnoj bazi. Takođe, sunce i lekovi u kombinaciji mogu dovesti do promena u organizmu i na koži, koje je neophodno posebno tretirati.

ApotekaPLUS-sunce i lekovi

Neki lekovi, bilo da ih pijete, unosite putem injekcija/infuzija ili nanosite na kožu, mogu pod uticajem sunčevih zraka preći u oblik koji je opasan po Vaše zdravlje. Ova pojava se naziva lekovima izazvana fotosenzitivnost (prema grčkim rečima za svetlost i osetljivost). Javlja se u obliku fototoksičnosti ili alergijskih reakcija.

Fototoksične reakcije se javljaju češće i ne zavise od sklonosti određene osobe, već od osobina samog leka. Brzina reakcije varira od nekoliko minuta do nekoliko sati. Prisutne su uglavnom na koži izloženoj suncu i podsećaju na opekotine, boje vinskog taloga, a koža vremenom počinje da se ljušti. Ispoljavaju se nakon kratkotrajnog direktnog izlaganja suncu, ali i nakon boravka u autu ili u okviru drugih zastakljenih prostora. Iritacija nestaje posle nekoliko dana ili nedelja. Fototoksičnost se može ispoljiti i na noktima i događa se da se listaju ili otpadnu.

S druge strane, fotoalergijske reakcije razvijaju se kada pod uticajem sunčeve svetosti nastane antigen i pokrene se alergijska reakcija, koja ne zavisi od količine unetog leka i može se javiti i na delovima kože, koji nisu bili izloženi suncu. Reakcija koja se javlja slična je koprivnjači, a ponekad se javljaju i čvorići ili otok sa plikovima. Može se proširiti i na pokrivena područja kože, a promene se povlače sporo (nekad i više meseci ili čak godina nakon prestanka uzimanja terapije). Javljaju se ređe od fototoksičnih reakcija, a brzina reakcije posle izlaganja fotoaktivnom agensu i svetlosti iznosi 24-72 sata.

Glavne grupe lekova od kojih se može očekivati pojava fotosenzitivne reakcije su: lekovi protiv povišenog pritiska (kaptopril), antibiotici (azitromicin, linkomicin, tetraciklini), za lečenje tuberkuloze (izoniazid), lekovi za izlučivanje viška tečnosti (furosemid, amilorid, hidrohlortiazid, indapamid), preparati za lečenje akni (benzoilperoksid, isotretion, tretionin), osteoporoze (alendronat), poremećaja srčanog ritma (amiodaron), neki polni hormoni (danazol), antireumatici (fenilbutazon, indometacin, ketoprofen), antipsihotici (flufenazin, hlorpromazin), antiepileptici (etosuksimid, fenitoin, karbamazepin), antidepresivi (amitriptilin, doksepin, klomipramin, maprotilin, mianserin), lekovi za smanjenje koncetracije holesteola (fenofibrat) ili za lečenje nekih tipova karcinoma (fluorouracil).

Spisak lekova koji mogu izazvati reakcije ima mnogo više stavki, i zato je najbolje da Vam farmaceut da pravi savet.

Kod opekotina nastalih usled sunčanja česta je primena kantarionovog ulja. Međutim, kantarion u bilo kom obliku (čaj, kapsula, ulje, krem, pa i vagitorije ili čepići) može izazvati reakcije i stoga se ne preporučuje njegova primena u kombinaciji sa izloženošću suncu.

Pitanje koje je jednako važno odnosi se i na način čuvanja proizvoda na visokim temperaturama. Lekove bi trebalo nositi u posebnoj kutiji u okviru torbe koja je toplotno izolovana. Nošenje lekova i medicinskih sredstava u blizini tela dovodi do njihovog bržeg zagrevanja, što može uticati na njihovu efikasnost, o čemu je potrebno posebno voditi računa kada su u pitanju: vitamini, lekovi protiv alergija, hormonski preparati (lekovi za kontracepciju, kortikosteroidi, insulin itd.), nitroglicerin u terapiji angine pektoris, hinolinski antibiotici, fibrati za lečenje povišene koncentracije holesterola, lekovi za izlučivanje tečnosti, pumpice u lečenju astme, lekovi za terapiju štitne žlezde, ali i medicinska sredstva kao što su prezervativi i drugi proizvodi od lateksa.

Preventivno, najbolje je da se ne izlažu suncu one osobe koje koriste lek za koji je poznato da može izazvati reakciju. U slučaju da ipak moraju da budu na suncu, treba da koriste preparate sa zaštitnim faktorom protiv zračenja.

Za detaljnije informacije o lekovima, koji mogu izazvati reakcije ukoliko ste izloženi sunčevim zracima, možete se obratiti farmaceutu.

Vaše Apoteke PLUS

 

Dodatak

Abecedni spisak lekova koji mogu izazvati reakcije nakon izlaganja suncu:

A: acitretin, alendronat, amilorid, amitriptilin, amiodaron, azitromicin

B: benzoilperoksid

D: danazol, difenhidramin, diltiazem, doksepin

E: etosuksimid, etretinat, fenilbutazon, fenitoin, fenofibrat, flufenazin, fluorouracil, fluvoksamin, furosemid

G: griseofulvin

H: haloperidol, hidrohlortiazid, hidrohlortiazid, hinidin, hlordiazepoksid, hlorohin, hlorpromazin, hlortalidon

I: imipramin, indapamid, indometacin, izoniazid, izotretinoin

K: kaptopril, karbamazepin, ketoprofen, klomipramin, kotrimoksazol

L: lamotrigin, levopromazin, linkomicin

M: maprotilin, metiklotiazid, metoksipsoralen, mianserin

N: nalidiksinska kiselina, naproksen

O: omeprazol, oralni hipoglikemici

P: pantoprazol, periciazin, pipemidna kiselina, pirazinamid, piroksikam, promazin, prometazin

S: saharin, sulfasalazin, sulfonilureja derivati, sulindak

T: terbinafin, tetraciklini, tioridazin, tretinoin, triamterenPrijava na vesti

Aktuelni saveti i ponude

Top