Brinite o sebi, mi ćemo o vama

PRIJAVA NA VESTI

Aktuelni saveti i ponude

Aktuelnost

Zdravlje mladih kao uslov za razvoj društva

U mlade je potrebno stalno ulagati, jer je to investicija koja ima najveću vrednost za svako društvo. Energičnost i zdravlje mladih, njihova želja za učenjem, dobra volja i životna snaga pokreću svet i donose velike promene. Iz tih razloga mlade treba ohrabriti da preuzmu veću kontrolu i usmeravaju promene koje ih dotiču.

ApotekaPLUS-zdravlje mladih

U svetu trenutno živi oko 1,8 milijardi osoba starosti između 10 i 24 godine. Ovo je najveći broj mladih u istoriji čovečanstva. Međutim, svaka deseta od tih osoba živi u ratnoj zoni, dok 24 miliona njih ne može da ostvari pravo na školovanje. Ovi problemi, uz izražene zloupotrebe mladih, dovode do njihove izolacije i nemogućnosti da dođu do osnovnih prava.

Međunarodni dan mladih obeležava se 12. avgusta, u svetu počev od 2000. godine, a u Srbiji od 2007. godine. Za cilj ima promociju snage, koju svaka mladost treba da nosi sa sobom.

Tek uvidom u značaj koji imaju, mladi mogu doprineti razvoju punog potencijala jednog društva. Glavni ciljevi organizacija mladih širom sveta usmereni su na borbu protiv siromaštva, na zdravlje mladih: prevenciju oboljenja, održanje i unapređenje zdravlja, na ravnopravnost između polova, povećanje dostupnosti obrazovanja, na nova i bolja radna mesta i lakši pristup usavršavanju, kako bi na najbolji mogući način mogli da odgovore brojnim promenama u društvu.

U vremenu velikih izazova, među mladima je potrebno posebnu pažnju obratiti na prevenciju konflikata, agresije govora mržnje. Da bi to bilo sprovedeno, neophodno je prepoznavanje ovog problema, ali i adekvatna reakcija.

Mladima su neophodne stipendije, besplatni kulturni sadržaji, programi podrške, uređivanje prostora u okviru kojih mogu da izraze svoju kreativnost, realizuju sopstvene zamisli i razvijaju se u pozitivnom smislu. Takođe, potrebno je mladima obezbediti savetodavnu pomoć i podršku na više nivoa, pošto mnogi od njihovih problema ostaju neotkriveni usled osećaja straha ili stida.

Da bi razumeli svoja prava i obaveze, mladi moraju imati sve informacije, na osnovu kojih mogu i da se bore za poboljšanje svog položaja u društvu. Stručnjaci su saglasni da je najvažnije naučiti mlade pravilnoj međusobnoj komunikaciji, da otvoreno izraze svoja očekivanja, želje i potrebe, kako bi mogli da razvijaju zdrave partnerske odnose.

Neadekvatna edukacija mladih dovodi i do preranog stupanja u seksualne odnose, često nezaštićene, što dovodi i do velikog broja neželjenih trudnoća, koje se u najvećem broju slučajeva završavaju abortusom. To predstavlja stres i trauma za mladu osobu i može proizvesti druge devijacije u ponašanju.

Jedino jasnim isticanjem svojih zahteva, mladi mogu ostvariti sva prava koja im pripadaju. Jedno od tih prava je i očuvanje zdravlja. Za savet o prevenciji, lečenju oboljenja i pravilnoj upotrebi lekova i medicinskih sredstava, bez zakazivanja, uvek je na raspolaganju farmaceut. Slobodno nam se obratite, saslušaćemo bez osuđivanja i uvek ćemo vam pomoći!

Srećan vam Međunarodni dan mladih!

Vaše Apoteke plusPrijava na vesti

Aktuelni saveti i ponude

Top