Brinite o sebi, mi ćemo o vama

PRIJAVA NA VESTI

Aktuelni saveti i ponude

Aktuelnost

Dijabetes u doba korona virusa COVID-19

COVID-19 je virusno oboljenje nazvano po novom uzročniku iz porodice koronavirusa ( coronavirus desease 2019 ). Simptomi koje ovaj virus izaziva su najčešće oni nalik prehladi ili gripu sa ili bez povišene temperature, kašlja, bolova u grlu ili mišićima, zapušenosti nosa, gubitka čula mirisa, opšte slabosti.

Dijabetes je stanje u kome dolazi do povišenog nivoa šećera u krvi bilo zbog smanjenog stvaranja prirodnog insulina ili zbog nemogućnosti ćelija da glukozu preuzmu iz cirkulacije. Stoga, dijabetičari, kao i ostali hronični bolesnici spadaju u grupu osobDijabetes-ApotekaPLUSa sa povećanim rizikom da razviju teže oblike infekcije i komplikacije koje mogu dovesti do teške upale pluća, pa čak i fatalnog ishoda.

Preporučene preventivne mere za dijabetičare

Zbog prirode osnovne bolesti dijabetičarima imuni sistem radi nešto sporije, što ih generalno čini podložnijim infekcijama, pa i virusu COVID-19. Zato bi strogo trebalo da se pridržavaju preporučenih preventivnih mera, kojima štite sebe i druge, a to su: često pranje ruku, dezinfekcija neposredne okoline, često provetravanje prostorija, izlazak iz kuće samo kada je to neophodno, držanje odstojanja od bar 2 metra od drugih ljudi, izbegavanje kontakta sa osobama koje ispoljavaju simptome prehlade, dobra respiratorna higijena (podrazumeva korišćenje papirne maramice prilikom kijanja I kašljanja koju odmah potom bacate), pre napuštanja kuće zaštititi se maskom i rukavicama…

Svako narušavanje homeostaze organizma, u ovom slučaju infekcijom, je stres za organizam. Stres kod svih osoba uzrokuje povećanje nivoa glukoze u krvi, a kod osoba koje boluju od dijabetesa je to dodatni problem, jer zahteva posebno praćenje situacije češćim merenjima šećera i korekcijom terapije, u bilo kom tipu dijabetesa.

Napravite virtuelni plan za slučaj izolacije bilo da ste se sami za nju opredelili ili vas okolnosti na to primoraju. Obezbedite brojeve telefona nadležnih zdravstvenih ustanova i lekara sa kojima se uvek možete posavetovati, a ukoliko živite sami poželjno je da obezbedite “svog volontera” – rođaka, prijatelja ili komšiju koji bi mogao da Vam pritekne u pomoć, kada Vam bude potrebna. Pored kontakata, poželjno je da obezbedite dovoljne količine lekova, medicinskog materijala (tračice za merenje šećera, ketona, alkohol, lancete, maske, rukavice), ali nema potrebe za stvaranjem zaliha kojima će isteći rok, već možete napraviti dogovor sa svojom opredeljenom apotekom koja Vam može isporučiti neophodne lekova i potrebna sredstva.

Kontrolišite bolest pomoću “Pravila tokom bolesti”

Ukoliko se desi da i pored svih preventivnih mera ispoljite neki od simptoma, zbog kojih bi posumnjali na COVID-19, počnite sa primenom “Pravila tokom bolesti”, a sve u cilju uspešnije kontrole bolestu u novonastalim okolnostima. Ova pravila podrazumevaju:

  • unošenje dovoljne količine tečnosti
  • ne prekidati terapiju insulinom
  • češće merenje šećera u krvi
  • svakodnevno merenje telesne temperature
  • ako je osoba na insulinskoj terapiji, kontrola urina na ketone
  • pratiti preporuke i savete vašeg lekarskog tima

Ciljne vrednosti šećera u krvi i učestalost merenja odredite u dogovoru sa opredeljenim lekarom, a lekarska pomoć se obavezno traži ukoliko se ispolji neki od sledećih simptoma: kontinuirano povraćanje, hiperglikemija duža od 24h, razvoj simptoma dijabetesne ketoacidoze (ubrzano disanje sa zadahom na aceton, bol u stomaku, pospanost ).

Bilo da se radi o COVIDu-19 ili ne, dobro je biti spreman. Dijabetes je nezgodna bolest i može prouzrokovati komplikacije, ali ukoliko ste informisani, spremni i imate nekoga da Vam pomogne, prolazak kroz ova teška vremena ne moraju biti toliko stresna.Prijava na vesti

Aktuelni saveti i ponude

Top