Brinite o sebi, mi ćemo o vama

PRIJAVA NA VESTI

Aktuelni saveti i ponude

Aktuelnost

Onkološki pacijenti i njihova terapija u toku pandemije virusom COVID-19

Raspoloživi podaci ukazuju na to da i pacijenti sa različitim oblicima tumora mogu biti osetljiva grupa koja bi na infekciju virusom COVID-19 odreagovala težim komplikacijama. U ovoj grupi se posebno izdvajaju:

 • osobe na hemoterapiji ili oni koji su je primili u poslednja 3 mesecaCOVID-19 i onkološki pacijenti
 • osobe na opsežnoj radioterapiji (zračenje većih površina)
 • osobe koje su u poslednjih 6 meseci imale transplataciju koštane srži ili matičnih ćelija ili su još uvek pod imunosupresivnom terapijom
 • osobe sa nekim tipom kancera krvnog ili limfnog sistema koji oštećuje imunitet iako njihovo stanje ne zahteva bilo kakav medicinski tretman (npr. hronična leukemija, limfom, mijelom)
 • osobe sa leukocitopenijom (smanjenim brojem belih krvnih zrnaca)
 • osobe sa niskim nivoom imunoglobulina (proteina u krvi koji su prva linija odbrane od virusa, bakterija i drugih antigena)
 • osobe podvrgnute dugotrajnoj imunosupresiji lekovima (steroidima, antitelima)

Pridružene infekcije gornjih respiratornih puteva mogu povećati rizik lošeg ishoda u pacijenata sa virusnom infekcijom. Konkretno, bakterijske i gljivične ko-infekcije imaju značajan uticaj na ishod primarne virusne, u ovom slučaju novim koronavirusom. Pacijentima se savetuje da sa odabranim onkologom prodiskutuju o sopstvenom rizičnom profilu, prema primarnoj onkološkoj bolesti i već navedenim faktorima i ko-morbitetima.

Preventivne mere

Da bi se zaštitili potrebno je pridržavati se mera koje predlažu Svetska Zdravstvena organizacija i Evropski centar za preventivu i kontrolu bolesti. Prevetivne mere su:

 • ostati u kući što je duže moguće, izlaske svesti na najmanju moguću meru
 • često prati ruke ili ih dezinfekovati alkoholnim sredstvima
 • izbegavati bliske kontakte, naročito sa ljudima koji su oboleli i koji kašlju
 • držati odstojanje od 2 m u odnosu na druge
 • redovno čistiti i dezinfikovati okruženje, naročito površina koje se često dodiruju
 • izbegavajte dodirivanje očiju, nosa i usana
 • često provetravajte prostorije u kojima boravite

Prepoznajte prve znake infekcije novim koronavirusom kao što su: temperatura, kašalj, bol u grlu, teškoće sa disanjem, bol u mišićima, umor. Ukoliko do ovoga dođe pozovite telefonom lekara ili zdravstvenu službu opredeljenu za ovu situaciju. NE IDITE kod lekara ili u bolnicu u slučaju temperature ili nekih od ovih simptoma kako biste sprečili potencijalno širenje infekcije. Prvo pozovite telefonom i pratite dalje instrukcije.

 

Onkološki tretmani ukoliko ste inficirani virusom COVID-19

Kod onkoloških pacijenata sa infekcijom novim koronavirusom rizik ozbiljnih komplikacija povećavaju godine i ko-morbiditeti kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, hronična opstruktivna bolest pluća i ostalo.

Kod pacijenata kod kojih se razvila infekcija COVID-19, a ujedno su podvrgnuti onkološkoj terapiji, mora se ozbiljno razmotriti nastavak tretmana pošto on vodi daljoj imunosupresiji i riziku ozbiljnih komplikacija. U nedostatku posebnih preporuka, Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) preporučuje pauziranje onkoloških tretmana kod pacijenata sa virusom COVID-19, koji se mogu nastaviti kada se za to stvore uslovi. Nije jasno koliko pauzu oporavka od COVID-19 treba napraviti, da bi se nastavilo sa onkološkim tretmanima. To svakako treba da bude kada se svi simptomi virusa COVID-19 povuku i kada je potpuno sigurno da virus više nije prisutan (test na SARS-Cov2 je negativan), ukoliko kancer ne progredira velikom brzinom i kada je odnos rizika i koristi na strani onkološke terapije.

Oni koji su negativni na Covid-19, a u toku ili u planu im je neki vid onkološke terapije (zračenje, hemoterapija…) ili su zakazali operaciju ili transplataciju, dalje aktivnosti moraju da dogovore sa odabranim onkologom. Da li treba odložiti intervenciju ili je moguće zameniti alternativnim tretmanom zavisi od agresivnosti biologije tumora, pridruženih bolesti (osim tumora), cilja i očekivanja od planirane intervencije, rizika od infekcije novim koronavirusom, ali i trenutnim kapacitetima i resursima zdravstvenih institucija.

Ljudi se najviše plaše nepoznatog, a ako imaju nekog da pitaju to umnogome olakšava situaciju. Zato pokušajte da odgovore na Vaša pitanja dobijete telefonom ili mejlom.

Za Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, kontakti su:

 

Institut za onkologiju Vojvodine:

Kontakt telefon psihološkog savetovališta: 021 480 5486

Savetovalište Narcis u Kruševcu:

Radno vreme je svakim radnim danom od 13 do 17 sati. Rad je osmišljen po principu dežurstava. Ponedeljkom je pacijentima na raspolaganju-fizijatar-fizioterapeut, utorkom i četvrtkom-psiholog, sredom-nutricionista, a petkom-socijalni radnik. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na br.telefona 037/350-6000, putem sajta www.uzrro.rs, odnosno mejlom narcis@uzzro.rs i putem fejsbuk-profila Savetovalište Narcis.

Besplatna linija Ministarstva zdravlja u saradnji sa Asocijacijom psiho-onkologije:  broj telefona 0800-202-303, tokom cele nedelje od 10 do 22 sata, rade četvoro specijalno obučenih psihologa.Prijava na vesti

Aktuelni saveti i ponude

Top