Brinite o sebi, mi ćemo o vama

PRIJAVA NA VESTI

Aktuelni saveti i ponude

Aktuelnost

Koliko farmaceut utiče na reproduktivno zdravlje nacije

U svetlu postojanja svesti o tome koje su potrebe svetskog stanovništva, kao za sada neispunjeni ciljevi ostaju podizanje kvaliteta, koji se odnosi na reproduktivno zdravlje i stvaranje uslova u kojima bi svuda u svetu važila rodna ravnopravnost, što je ključno za održivi razvoj.

ApotekaPLUS-reproduktivno zdravlje

Obeležavanje međunarodnih dana predstavlja priliku da se javnost uputi u značajne teme, kako bi se pokrenulo rešavanje pojedinih važnih pitanja. Istovremena, to je i prilika da se podsetimo svih dostignuća, koje je ljudska rasa postigla, kao i da ispred sebe postavimo nove izazove.

Danas se obeležava Svetski dan stanovništva, koji su proklamovale Ujedinjene nacije, podstaknute povećanjem populacije na pet milijardi stanovnika u svetu. Navedene cifre svetsko stanovništvo je dostiglo 11. jula 1987. godine.

Svake godine, našu planetu naseljava oko 83 miliona ljudi više nego prethodne. Uzimajući u obzir sve poznate faktore, očekuje se da će svetska populacija za 80 godina iznositi 11,2 milijarde ljudi.

Sve navedeno govori u prilog tome koji značaj ima podrška u planiranju porodice: obezbeđenjem stabilnog i pouzdanog snabdevanja kvalitetnim preparatima, jačanjem nacionalnih zdravstvenih sistema, sprovođenjem programa, koji podržavaju planiranje porodice, kao i prikupljanjem podataka koji će pomoći u planiranju navedenih aktivnosti.

U podržavanju ljudskog prava na planiranje porodice, neophodno je poštovanje standarda po kojima usluge i informacije moraju biti pružene na dostojanstven način, poštujući i modernu medicinsku etiku i kulturu pacijenata, dok informacije o planiranju porodice moraju biti jasno saopštene i naučno tačne.

Jedna od vodećih uloga farmaceuta, u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima, jeste da aktivno budu uključeni u ova važna pitanja – da doprinesu da lekovi i medicinska sredstva od značaja za reproduktivno zdravlje budu dostupni, kao i da svoje znanje neprekidno stavljaju u službu savetovanja pacijenata svih uzrasta.

Farmaceut može imati veliki uticaj na reproduktivno zdravlje svojim učešćem u: kreiranju zdravstvene politike na nivou resornih ministarstava i strukovnih udruženja, sugestijama u rešavanju privrednih pitanja, unapređenju nivoa zdravstvene zaštite, registraciji novih preparata i sprovođenju projekata savetovanja adolescenata, ali i drugih osetljivih grupa. Na taj način farmaceuti pružaju pomoć u sprovođenju i unapređenju pravaca koji se odnose na reproduktivno zdravlje.

Kao najdostupniji zdravstveni radnik, farmaceut u apoteci je u stalnom kontaktu sa pacijentima i najbolje poznaje probleme i nedoumice sa kojima se oni suočavaju kada su navedene osetljive teme u pitanju. Pacijentima je potrebna stručna podrška koju farmaceut, svojim znanjem iz struke, ali i veštinama komunikacije može da pruži. Time se otvara čitavo novo poglavlje u odnosu sa pacijentom i izgrađuje odnos od poverenja, što čini i osnov za održanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja.

Kada imate dilemu, posavetujte se u poverenju sa svojim farmaceutom. On će znati šta da Vam odgovori.

Vaše Apoteke PlusPrijava na vesti

Aktuelni saveti i ponude

Top